Gedragsproblemen bij kinderen

De meeste jonge kinderen laten wel eens agressief gedrag zien of kunnen brutaal of ongehoorzaam zijn. Dat hoor bij kinderen. Echter wanneer gedraginegn vaak en gedurende langere tijd voorkomen en nadelige gevolgen hebben, is er sprake van gedragsproblemen. Kenmerken van gedragsproblemen zijn opstandig gedrag, andern expres ergeren, prikkelbaar, boos driftig gedrag, agressief gedrag, liegen, stelen en spijbelen. Gedragsproblemen kunnen op termijn nadelige gevolgen hebben voor het kind. Het is dan ook belangrijk om al op jonge leeftijd aandacht te hebben voor gedragsproblemen bij kinderen en het gedrag aan te pakken.

Sagesse Zorg biedt verschillende mogelijkheden bij het behandelen van gedragsproblemen bij kinderen, o.a.

  • oudertraining: tijdens een oudertraining leren ouders hoe beter om te gaan met ongewenst gedrag van hun kind en hoe ze goed gedrag juist kunnen stimuleren.
  • individuele begeleiding kind: de begeleiding richt zich onder andere op het aanleren en zich eigen maken van  sociale en probleemoplossende vaardigheden om beter te reageren op de problemen van het dagelijkse leven.

 

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen via info@sagessezorg.nl