Ouder- kind gesprekken

Sagesse Zorg biedt ouder- kind therapie aan gezinnen die vastlopen in de opvoeding. Kinderen kunnen last hebben driftbuien,  vertonen uitdagend gedrag of vinden het moeilijk om te praten over wat hem of haar dwars zit. Voor veel ouders kan het een uitdaging zijn om met dergelijk gedrag om te kunnen gaan. In de therapie wordt de omgang tussen u en uw kind verbeterd.

Wanneer kan ouder- kind gesprekken ingezet te worden?

 • Als er problemen zijn in de omgang tussen u en uw kinderen
 • Als uw kind sociaal- emotionele problemen, gedragsproblemen en of onverklaarde lichamelijke klachten vertoont
 • Als uw kind een diagnose ADHD of autisme heeft en u niet weet hoe u er mee moet omgaan
 • Als uw kind een traumatische ervaring heeft meer gemaakt
 • Als u vast loopt in de opvoeding en het band met uw kind minder goed lijkt


Deze therapie helpt om:

 • Een vastgelopen ontwikkeling op gang te brengen.
 • Emotionele problemen te verminderen.
 • Ingrijpende gebeurtenissen te verwerken.
 • Veranderingen uit te proberen en nieuw gedrag te oefenen.
 • De relatie tussen ouder en kind te verbeteren.
 • De ouder te versterken


Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de ouder-kind therapie kunt u contact opnemen via info@sagessezorg.nl