Systeemgesprekken 


Bij systeemtherapie wordt het accent gelegd op het invloed en de impact die het probleem van het kind heeft op zijn/haar onderlinge relaties, vriendschappen en belangrijke anderen in zijn/haar leven (het systeem). Aangezien het kind altijd een onderdeel uitmaakt van deze systeem en de relatie met ouders een belangrijke factor is in diens ontwikkeling maakt dat een probleem of een psychische klacht bij een kind nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context heeft altijd invloed op de probleem. Soms in een positieve vorm maar soms kan het leiden tot misverstanden en problemen.  

Systeemtherapie is daarbij een zeer geschikte therapievorm om de dynamiek in het gezin in kaart te brengen en alle gezinsleden te betrekken bij het in kaart brengen van de invloed die het probleem van het kind heeft op diens systeem maar ook op het invloed die het systeem heeft op het ontstaan en/of het in stand houden van het probleem van het kind waarbij het kind de centrale uitgangspunt is. De therapie helpt de negatieve patronen in een gezin te doorbreken en de onderlinge relatie tussen de gezinsleden te verbeteren om zo samen tot een oplossingen te komen ten voordele van het aangemelde kind.

Systeemtherapie kan worden ingezet bij kinderen met diverse problematiek, o.a. bij kinderen met autisme, ADHD, depressie, angststoornis, eetstoornis en andere ziektebeelden.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over systeemtherapie kunt u contact opnemen via info@sagessezorg.nl