Trauma bij kinderen en jongeren

Blootstelling aan ingrijpende, schokkende gebeurtenissen zoals oorlogsgeweld, natuurramp, fysiek geweld of seksueel misbruik kan grote gevolgen hebben voor een kind. Wanneer traumatische gebeurtenissen niet goed verwerkt worden, kan een kind klachten houden in het dagelijks leven.

Begeleiding

Voor kinderen en jongeren die blootgesteld zijn aan traumatische ervaringen, bieden we verschillende trainingen om te leren om te gaan met de gevolgen van de traumatische ervaringen. Tevens leren ouders/ opvoeders hoe ze om kunnen gaan met kinderen die blootgesteld zijn aan traumatische ervaringen.

Herkent u de klachten en heb u behoefte aan hulp voor uw kind of heeft u een vraag over de behandeling van een traumagerelateerde klachten bij kinderen en adolescenten ? Neem dan contact met ons op via info@sagessezorg.nl