TREE OF LIFE  groepstraining


Kinderen en jongeren met een vluchtverleden hebben vaak zelf traumatische gebeurtenissen meegemaakt of zijn hiervan getuigen geweest. Dit verhoogd het risico op het ontwikkelen van psychische problematiek. Daarnaast kunnen verlies ervaringen, zoals het alles achterlaten en het verliezen van dierbaren, de vlucht zelf en opbouwen van een leven in het gastland leiden tot het ontwikkelen van van psychische problematiek. Aan deze kinderen willen wij middels preventietraining aandacht besteden aan het hervinden van hun competenties en vaardigheden met als doel deze kinderen beter in hun kracht te krijgen om hun leven in Nederland te hervatten zonder dat zij daar in belemmerd worden door hun vaak traumatische verleden.

Dit willen we bereiken door middel van het bieden van “The tree of life therapy’. Een narratieve therapie voor het vergroten van het zelfvertrouwen en het krijgen van meer grip op het leven bij kinderen met een vluchtverleden. De Tree of life is ontwikkeld door kinderpsychologe Ncazelo Ncube uit Zimbabwe en David Denborough van het Dulwich Centrum in Adelaide te Australië. De Tree of Life is door de jaren heen gebruikt met uiteenlopende doelgroepen in verschillende landen, met kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de metafoor van een boom.  Tijdens het tekenen van de boom worden vragen beantwoordt . Vanuit de culturele context kunnen kinderen praten over de meegemaakte traumatische ervaring en/ of verlieservaring. Tree of life richt zich niet op het herbeleven van een trauma, de nadruk ligt op veerverbinding met de eigen krachten, competenties en vaardigheden. Het resultaat is dat kinderen weer vertrouwen krijgen in zichzelf en weer positief naar het leven kunnen kijken.

De training wordt gegeven in groepen van minstens vier en maximaal 8 kinderen. Gedurende acht weken werken de kinderen aan het in kaart brengen van hun (culturele) achtergrond, talenten, steunfiguren en dromen voor de toekomst. Een bijeenkomst duur ongeveer 2 uur. De training wordt zowel in het Nederlands, als in het Arabisch gegeven. Voorafgaand vindt er een gesprek met de ouders en eventueel schoolbegeleiders en/of betrokken hulpverleners plaats.  

Het voornaamste doel van de training is om laagdrempelig hulp te bieden om te voorkomen dat psychische problematiek ontstaat of verergert bij deze kwetsbare groep. Daarnaast kan tijdens de training psychische problematiek tijdig gesignaleerd worden  en kan een kind doorverwezen worden naar zorginstellingen. Omdat wij kennis hebben van de cultuur en dezelfde taal spreken, kunnen we psychische aspecten bespreekbaar maken met ouders.