Intelligentieonderzoek
Wanneer er een vermoeden bestaat van beperkte intellectuele capaciteiten, kan een intelligentieonderzoek uitkomst bieden. Onderzoek naar het algemeen cognitief functioneren ofwel intelligentie geeft meer duidelijkheid over de achtergrond van de klachten.Op basis van een dergelijk onderzoek kan passende ondersteuning gerealiseerd worden. Wij bieden intelligentieonderzoek bij  kinderen en jeugdigen. Het onderzoek kan zowel in het Nederlands als in (klassiek) Arabisch verricht worden. 

Werkwijze
Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een intakegesprek plaats. Bij kinderen vindt er eveneens een gesprek met de ouders plaats. Direct daarna wordt het onderzoek afgenomen. Het onderzoek duurt ongeveer een dagdeel. In een vervolg afspraak worden de resultaten met u besproken en krijgt u een schriftelijk verslag van de resultaten.