Neuropsychologisch onderzoek
Uiteenlopende problemen in het cognitief functioneren van een kind of een adolescent kunnen door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht worden. Problemen in het cognitief functioneren kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel of neurodegeneratieve aandoeningen. Op basis van een neuropsychologisch onderzoek kan het kind/adolescent en diens ouders adviezen krijgen over een eventueel behandeltraject, zoals cognitieve revalidatie of psychologische begeleiding.

Werkwijze
Voorafgaande aan het onderzoek worden de klachten van een kind /adolescent besproken eventueel met ouders. Vervolgens wordt direct het test onderzoek afgenomen. Het testonderzoek bestaat uit diverse taken. Het onderzoek duurt ongeveer een dagdeel. In een vervolggesprek worden de testresulaten en het verslag met het kind/adolescent en zijn ouders besproken. Met de goedkeuring van ouders en adolescent wordt het verslag naar de verwijzer gestuurd. Het onderzoek kan zowel in het Nederlands of in het (klassiek) Arabisch verricht worden.