Ik heb een klacht

Hulpverleners van Sagesse Zorg doen hun best om hun werk zo goed mogelijk te doen. Het kan voorkomen dat u tevreden bent over de manier waarop een hulpverlener met u omgaat. Of over informatie die (niet) gegeven wordt, of de manier waarop beslissingen genomen worden over de hulpverlening. Indien u een klacht heeft. leest u in het klachtenreglement van Sagesse Zorg hoe u deze kunt indienen.

Klachtenreglement
Klachtenreglement.pdf (483.06KB)
Klachtenreglement
Klachtenreglement.pdf (483.06KB)Sagesse Zorg is aangesloten bij een erkende geschillencommissie, te weten Erisietsmisgegaan.nl (www.erisietsmisgegaan.nl)

Lukt het niet om de klacht zelf in te dienen, of heeft u vragen over het klachtenreglement, neemt u gerust contcat op met:
I. Al-Laibie (klachtenfunctionaris)
info@sagessezorg.nl
010-3130941